Календар

| Tuesday, 17 October 2017 |
Глобално събитие

Начало "Неравноправни клаузи в потребителските договори - актуални въпроси в практиката на ВКС и СЕС"

09:00

Събития в процес
Глобално събитие

Начало на курс "Съдебна практика по ЗУСЕСИФ"

Tuesday, 19 September, 00:00 » Tuesday, 24 October, 23:55