Календар

| Monday, 30 April 2018 |
Глобално събитие

Край на "Пряко прилагане на чл. 8 от ЕКПЧОС в административното, гражданското и наказателното производство"

23:55
Глобално събитие

Край на "Изменение на обвинението"

23:55
Събития в процес
Глобално събитие

Начало на "Основи на правото" (за студенти)

Tuesday, 27 March, 00:00 » 23:55