Календар

| Tuesday, 7 November 2017 |
Глобално събитие

Край на "Процесуални нарушения в наказателното производство"

00:00
Глобално събитие

Край на "Мерки за процесуална принуда"

00:00
Глобално събитие

Начало "Доказване и доказателствени средства в гражданския процес - особености при събиране и преценка на доказателствата в първоинстанционното и въззивното производство”

00:00