Calendar

| Tuesday, 7 November 2017 |
Global event

Край на "Процесуални нарушения в наказателното производство"

00:00
Global event

Край на "Мерки за процесуална принуда"

00:00
Global event

Начало "Доказване и доказателствени средства в гражданския процес - особености при събиране и преценка на доказателствата в първоинстанционното и въззивното производство”

00:00