Календар

| Monday, 11 December 2017 |
Глобално събитие

Край "Доказване и доказателствени средства в гражданския процес - особености при събиране и преценка на доказателствата в първоинстанционното и въззивното производство”

00:00

Глобално събитие

Край "Специфика на исковете по ЗОДОВ. Коментар на практиката на ВКС"

00:00