Календар

| Thursday, 8 March 2018 |
Глобално събитие

Начало на "Доклад и процесуални преклузии в първоинстанционното и въззивното производство. Процесуални аспекти на правото на задържане и на възражението за прихващане"

00:00