Calendar

| Wednesday, 4 April 2018 |
Global event

Край на "Доклад и процесуални преклузии в първоинстанционното и въззивното производство. Процесуални аспекти на правото на задържане и на възражението за прихващане"

23:55
Events underway
Global event

Начало на "Основи на правото" (за студенти)

Tuesday, 27 March, 00:00 » Monday, 30 April, 23:55