Календар

Глобално събитие

Начало на "Основи на правото" (за студенти)

Tuesday, 27 March, 00:00 » Monday, 30 April, 23:55
Глобално събитие

Край на "Принудителни административни мерки по ЗДвП"

Днес, 23:55
Глобално събитие

Край на "Пряко прилагане на чл. 8 от ЕКПЧОС в административното, гражданското и наказателното производство"

Monday, 30 April, 23:55
Глобално събитие

Край на "Изменение на обвинението"

Monday, 30 April, 23:55
Глобално събитие

Начало на "Принудителни административни мерки по ЗДвП"

Wednesday, 2 May, 00:00
Глобално събитие

Начало на "Европейски стандарти за защита на личните данни"

Wednesday, 2 May, 00:00
Глобално събитие

Край на "Европейски стандарти за защита на личните данни"

Monday, 14 May, 23:55
Глобално събитие

Начало на "Наказателноправни аспекти на домашното насилие"

Tuesday, 15 May, 00:00
Глобално събитие

Край на "Индивидуализация на тежките наказания: дългосрочно лишаване от свобода, доживотен затвор и доживотен затвор без право на замяна. Индивидуализация при условията на чл.58 а и чл.24 от НК. Замяна на доживотен затвор по чл. 38 а, ал. 3 от НК. Стандарти на ЕСПЧ"

Tuesday, 15 May, 23:55
Глобално събитие

Начало на "Работа с текстове съгласно актуалните граматически правила"

Monday, 21 May, 00:00