Календар

Глобално събитие

Край на "Изпълнение на наказанията"

Tuesday, 19 December, 00:00

Глобално събитие

Край "Доказване и доказателствени средства в гражданския процес - особености при събиране и преценка на доказателствата в първоинстанционното и въззивното производство”

Thursday, 21 December, 18:00