Календар

Глобално събитие

"Ползване на електронните ресурси на Европейската съдебна мрежа"

Tuesday, 29 January, 00:00
Глобално събитие

Провеждане на уебинар "Умения за публично говорене"

Tuesday, 12 February, 13:00 » 15:00
Глобално събитие

"Актовете на Изпълнителна агенция “Медицински одит” – казуистика, практически хипотези в правораздаването"

Friday, 15 February, 00:00
Глобално събитие

Край на "Ползване на електронните ресурси на Европейската съдебна мрежа"

Tuesday, 19 February, 23:55
Глобално събитие

Край на обучение "Актовете на Изпълнителна агенция “Медицински одит” – казуистика, практически хипотези в правораздаването"

Thursday, 21 February, 23:55