Категорията предоставя на разположение учебни материали, разделени по тематично направление.

Достъп до учебните материали имат регистрираните потребители на Портала за ЕО чрез самозаписване за тематичното направление. Всяко тематично направление съдържа всички достъпни материали, подредени хронологично (най-новите са най-отгоре). 

 

Курсът осигурява достъп до книгата "Право на Европейската конвенция за правата на човека" на издателство "Сиела".

Авторски колектив: Харис, О'Бойл, Уорбрик, Бейтс, Бъкли

Превод на български: Илияна Петрова

Текстът е достъпен при спазване на всички норми на авторските права. 

Страницата съдържа учебни материали към обучението "По-добро прилагане на регламентите на ЕС за семейното и наследственото право", организирано в рамките на проект 117DT137 по Програма "Гражданско правосъдие 2014 - 2020 г." на ЕС.

Обучението е проведено през периода 02-03.11.2017 г., НИП, зала 201

Стенографски запис от представянето и дискусията по актуалните въпроси, свързани с измененията в НПК, проведена на 6 октомври 2017 г. за съдиите от Варненския апелативен район

В този курс ще откриете учебни материали по Гражданско и Търговско право с посочени автор и година на публикуване.

Материалите са подредени по година на публикуване. 

В този курс ще откриете учебни материали по Наказателно право с посочен автор и година на публикуване.

Материалите са подредени по година на публикуване. 

В този курс ще откриете учебни материали по Европейско и Международно право с посочени автор и година на публикуване.

Материалите са подредени по година на публикуване. 

В този курс ще откриете учебни материали по Административно право с посочен автор и година на публикуване.

Материалите са подредени по година на публикуване.