До участниците в ЕО "Медицинско право в правораздаването" и ЕО "Конфликт на интереси"

 
 
Снимка на Зина Филчева
До участниците в ЕО "Медицинско право в правораздаването" и ЕО "Конфликт на интереси"
от Зина Филчева - Wednesday, 4 October 2017, 14:45
 

Всички, заявили участие в рамките на срока за заявяване за участие в двете обучения, са/ще бъдат класирани за участие!

Благодаря за интереса и ще Ви очаквам на обявените начални дати. Който е заявил участие в обученията, а не е направил регистрация в Портала за ЕО на НИП, моля да се регистрира поне два дни преди началната дата на обучението.