Общи новини и съобщения

ОбсъжданеЗапочнато отМненияПоследно мнение
Книга "Право на Европейската конвенция за правата на човека" Снимка на Зина Филчева Зина Филчева 0 Зина Филчева
Tue, 30 Jan 2018, 10:09
Обучение относно ролята на националния съдия по дела, свързани с държавни помощи Снимка на Дорина Христова Дорина Христова 0 Дорина Христова
Thu, 25 Jan 2018, 08:35
Електронно обучение в нова форма - "Административният договор в здравеопазването" Снимка на Зина Филчева Зина Филчева 0 Зина Филчева
Wed, 15 Nov 2017, 16:55
"Обжалване насоките за кандидатстване по ЗУСЕСИФ" Снимка на Зина Филчева Зина Филчева 0 Зина Филчева
Mon, 6 Nov 2017, 12:05
Нови електронни обучения Снимка на Зина Филчева Зина Филчева 0 Зина Филчева
Wed, 25 Oct 2017, 17:10
Ново електронно обучение с гражданскоправна тематика Снимка на Зина Филчева Зина Филчева 0 Зина Филчева
Thu, 12 Oct 2017, 12:52
До участниците в ЕО "Медицинско право в правораздаването" и ЕО "Конфликт на интереси" Снимка на Зина Филчева Зина Филчева 0 Зина Филчева
Wed, 4 Oct 2017, 14:45
Очакваме Ви! Снимка на Зина Филчева Зина Филчева 0 Зина Филчева
Fri, 25 Aug 2017, 15:39
Ново електронно обучение на административноправна тематика Снимка на Зина Филчева Зина Филчева 0 Зина Филчева
Wed, 17 May 2017, 13:00
Пилотно излъчване на регионално обучение в реално време Снимка на Портал за електронно обучение на НИП - Новини Портал за електронно обучение на НИП - Новини 0 Портал за електронно обучение на НИП - Новини
Thu, 27 Apr 2017, 16:02
Покана за участие в уебинари, организирани от ЕМСО Снимка на Портал за електронно обучение на НИП - Новини Портал за електронно обучение на НИП - Новини 0 Портал за електронно обучение на НИП - Новини
Wed, 5 Apr 2017, 09:00
Новоразработени електронни обучения по Оперативна програма "Добро управление" Снимка на Портал за електронно обучение на НИП - Новини Портал за електронно обучение на НИП - Новини 0 Портал за електронно обучение на НИП - Новини
Fri, 17 Mar 2017, 13:40
Покана за участие в пилотна инициатива на НИП, свързана с изследователска работа в областта на наказателното право Снимка на Портал за електронно обучение на НИП - Новини Портал за електронно обучение на НИП - Новини 0 Портал за електронно обучение на НИП - Новини
Mon, 6 Mar 2017, 14:49
Календар на обученията 2017 г. и електронна заявка за участие Снимка на Портал за електронно обучение на НИП - Новини Портал за електронно обучение на НИП - Новини 0 Портал за електронно обучение на НИП - Новини
Thu, 29 Dec 2016, 12:51
Улеснен достъп до Портала за електронно обучение на НИП Снимка на Портал за електронно обучение на НИП - Новини Портал за електронно обучение на НИП - Новини 0 Портал за електронно обучение на НИП - Новини
Wed, 9 Nov 2016, 15:45
Мобилно приложение на Портала за електронно обучение на НИП Снимка на Вела Кесова Вела Кесова 0 Вела Кесова
Wed, 21 Sep 2016, 12:09
Започва новата учебна година в Портала за електронно обучение на НИП Снимка на Портал за електронно обучение на НИП - Новини Портал за електронно обучение на НИП - Новини 0 Портал за електронно обучение на НИП - Новини
Thu, 15 Sep 2016, 11:18
Онлайн библиотечен каталог Снимка на Вела Кесова Вела Кесова 0 Вела Кесова
Tue, 13 Sep 2016, 15:34