Категорията предоставя на разположение учебни материали, създадени като самообучителни ресурси, материали за свободен достъп или материали от проведени обучения. 

Достъп до учебните материали имат регистрираните потребители на Портала за ЕО след идентификация със съществуващ или нов профил в Портала за електронно обучение на НИП.

За да откриете съответния материал можете да използвате полето за търсене по-долу като използвате ключови думи.