Категорията предоставя на разположение учебни материали, създадени като самообучителни ресурси, материали за свободен достъп или материали от проведени обучения. 

Достъп до учебните материали имат регистрираните потребители на Портала за ЕО чрез самозаписване за съответния учебен материал.

Учебните материали са подредени по азбучен ред по заглавие.

 

Страница: () 1 2
Страница: () 1 2