В категорията се съдържат курсовете на кандидатите за младши съдии, прокурори и следователи, проведени пред 2019/2020 година.