Институция, предоставяща ресурса: Европейската мрежа за съдебно обучение

Тип на ресурса: документален филм

Автор: Оливие Баланд

Резюме: В продължение на две години и половина филмът проследява работата на съвместен екип за разследване между Румъния и Франция във връзка с трафик на непълнолетни. Освен в Румъния и Франция разбитата мрежа е оперирала и на територията на Германия, Испания и Италия. Филмът онагледява съдебното сътрудничество по наказателни дела и може да бъде разглеждан като педагогически инструмент, насочен към насърчаване на европейската съдебна култура.

Език на съдържанието: Английски, френски

Филмът е реализиран в рамките на проект "Съдебна Европа" (L’Europe Judiciaire).