Начална дата и час: 20.07.2021 09:00
Крайна дата и час: 20.07.2021 17:30
Вид събитие: Уебинар
Тематична област: ЗОП
Преподаватели и модератори: Лора Любенова
Целева аудитория: Съдебни служители на ръководни длъжности, главни счетоводители и други служители, ангажирани с обществени поръчки от органите на съдебната власт, АВСС, ИВСС и НИП, успешно завършили първата част на комбинираното обучение
Място на провеждане / институция: Портал за електронно обучение на НИП
Населено място на провеждане: София

Заявяване на участие: Тук