Начална дата и час: 04.10.2021 00:00
Крайна дата и час: 26.10.2021 23:55
Вид събитие: Дистанционно обучение от комбинирана обучителна форма
Преподаватели и модератори: Светлана Калинова, съдия, Върховен касационен съд
Описание: Обучението е насочено към проблемите, свързани с член 109 от Закона за собствеността: исковете по чл.109 ЗС като способ за защита на собствеността, най-често разглежданите в практиката на съдилищата хипотези и защитата на собствеността в отношенията между съсобственици. Материалът е структуриран в три учебни модула, като е предвидено време за запознаване с лекции и за обсъждане във форум.
Обучителни цели: Запознаване с актуалното състояние на проблемите, свързани с член 109 от Закона за собствеността; Професионална дискусия на проблемите, свързани с член 109 от Закона за собствеността.
Целева аудитория: съдии от граждански отделения, съдебни помощници и други представители на професионалната общност
Място на провеждане / институция: Портал за електронно обучение на НИП
Населено място на провеждане: София

Заявяване на участие: Тук
Proekt Ucheben Plan.pdfProekt Ucheben Plan.pdf