Обща информация за ресурса:

Заглавие: Наръчник относно трансфера на осъдени лица и наказанията лишаване
от свобода в Европейския съюз

Вид на ресурса: Наръчник; Известие на Европейската Комисия

Източник: Официален вестник на Европейския съюз

Година: 2019 (29.11.2019)

Брой: С 403

Начин на включване: Ресурсът може да се ползва от потребители с профил в Портала за ЕО. Изисква се самозаписване. Моля, следвайте указанията на системата при самозаписване.

При необходимост от съдействие: обърнете се към лицето за контакт.