Бюлетинът на НИП е предоставен в електронна форма.

Използването на електронния бюлетин не изисква профил в Портала за електронно обучение на НИП.