Материалите за помагалото са подготвени в рамките на "Академията за данъци и мита", програма за продължаваща квалификация на Центъра за образователни услуги на Софийски Университет "Св. Климент Охридски".

Учебното помагало се реализира с подкрепата на Магистърска програма "Митнически и данъчен контрол", Стопански факултет, Софийски университет "Св. Климент Охридски". Работата е съобразена с действащото към месец май 2021 г. българско и европейско данъчно и финансово законодателство.

Начин на включване: Ресурсът може да се ползва от потребители с профил в Портала за ЕО. Изисква се самозаписване. Моля, следвайте указанията на системата при самозаписване.

При необходимост от съдействие: обърнете се към лицето за контакт.