Начална дата и час: 19.10.2021 00:00
Крайна дата и час: 10.11.2021 00:00
Вид събитие: електронно дистанционно обучение
Описание: Надграждащо обучение
Целева аудитория: съдии, прокурориq следователиq съдебни и прокурорски помощници
Място на провеждане / институция: Портал за електронно обучение на НИП
Населено място на провеждане: София

Заявяване на участие: Тук