Националният институт на правосъдието отбелязва годишнината от приемането на Конституцията на РБ и създаването на Конституционния съд със сборника "Съдебната власт в практиката на Конституционния съд на Република България 1991 - 2021 г.".

Изданието е посветено на регулацията и проблемите на съдебната власт в България, като целта му е да бъде улеснено ползването на подбраната съдебна практика от органите на правосъдието - съд, прокуратура, следствие, както и от органите, които са конституционно ангажирани с ръководството на системата - Висшия съдебен съвет и Инспектората към Висшия съдебен съвет.

Съставител на сборника е професорът по конституционно право Пенчо Пенев, дългогодишен съдия, участник в приемането на Конституцията през 1991 г. като министър на правосъдието и депутат във Великото народно събрание, конституционен съдия (1991 – 1997 г.) и директор на НИП (2004 – 2011 г.).

Сборникът е отворен за ползване след идентифициране с потребителско име и парола.