Начална дата и час: 22.11.2021 00:00
Крайна дата и час: 30.11.2021 00:00
Вид събитие: електронно дистанционно обучение
Преподаватели и модератори: Лада Паунова, съдия, Върховен касационен съд
Целева аудитория: съдии, прокурори, следователи

Заявяване на участие: Тук