Начална дата и час: 27.10.2021 14:00
Крайна дата и час: 27.10.2021 16:00
Вид събитие: Уебинар
Тематична област: Международно сътрудничество по наказателни дела
Преподаватели и модератори: г-жа Ким Холдън, съветник по наказателно-правни въпроси на Кралската прокурорска служба на Обединеното кралство и прокурор, отговарящ за международното сътрудничество по наказателни дела от Британското посолство и г-жа Мариета Неделчева, съдия в Специализиран наказателен съд, командирована в АСНС и Национално лице за контакт на НСММСНД
Описание: Ще се представят практическите въпроси, свързани с изпълнението на Споразумението за търговия и сътрудничество между Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия и Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия във връзка с международната правна помощ и екстрадиция.
Целева аудитория: съдии и прокурори
Място на провеждане / институция: НИП | Уебинар
Населено място на провеждане: София

Заявяване на участие: Тук