Начална дата и час: 26.10.2021 00:00
Крайна дата и час: 16.11.2021 23:55
Вид събитие: Дистанционно обучение
Тематична област: Административно право и процес
Преподаватели и модератори: Мариана Ширванян, съдия, Административен съд Варна
Целева аудитория: съдии, съдебни помощници и съдебни служители, лица по чл. 249 ЗСВ
Населено място на провеждане: София

Заявяване на участие: Тук