Начална дата и час: 03.11.2021 00:00
Крайна дата и час: 12.11.2021 23:59
Вид събитие: Дистанционно обучение от комбинирана обучителна форма
Тематична област: Несъстоятелност
Преподаватели и модератори: Силвия Кръстева, съдия, Окръжен съд Плевен
Описание: Комбинираната обучителна форма дава възможност на участниците да се включат в дистанционно обучение "Търговски дружества: отговорност на управителя; напускане на членове" (3-12.11.2021 г.) и присъствено обучение "Правораздавателни проблеми в производствата по несъстоятелност: осребряване на имущество, приключване на производството" (9.12.2021 г. в гр. София).
Обучителни цели: 1) Запознаване на участниците с проблемите в правораздаването при процесуалното реализиране отговорността на управителя в търговското дружество и при разглеждане на казуси във връзка с напускането и изключването на член на търговското дружество; 2) Представяне и анализ на актуалната съдебна практика по тематичните въпроси; 3) Обсъждане на практическите проблеми, анализ и предлагане на юридически решения.
Целева аудитория: Съдии, съдебни помощници, държавни съдебни изпълнители, съдии по вписвания, прокурори;
Място на провеждане / институция: Портал за електронно обучение на НИП
Населено място на провеждане: София

Заявяване на участие: Тук