Начална дата и час: 09.12.2021 08:30
Крайна дата и час: 09.12.2021 17:30
Вид събитие: Присъствено обучение от комбинирана обучителна форма
Тематична област: Несъстоятелност
Преподаватели и модератори: Силвия Кръстева, съдия, Окръжен съд Плевен
Обучителни цели: 1) Запознаване на участниците с проблемите в правораздаването при процесуалното реализиране отговорността на управителя в търговското дружество и при разглеждане на казуси във връзка с напускането и изключването на член на търговското дружество; 2) Представяне и анализ на актуалната съдебна практика по тематичните въпроси; 3) Обсъждане на практическите проблеми, анализ и предлагане на юридически решения.
Целева аудитория: Съдии, съдебни помощници, държавни съдебни изпълнители, съдии по вписвания, прокурори;
Населено място на провеждане: София

Заявяване на участие: Тук