Начална дата и час: 02.12.2021 08:30
Крайна дата и час: 02.12.2021 17:30
Вид събитие: Присъствено обучение от комбинирана обучителна форма
Преподаватели и модератори: Татяна Жилова, съдия, Административен съд София-град, доц. д-р Росен Карадимов, катедра "Гражданскоправни науки", Юридически факултет, СУ "Св. Климент Охридски"
Описание: Комбинираната обучителна форма включва две самостоятелни обучения: дистанционно обучение "Актуални проблеми на интелектуалната собственост" (1 - 15.11.2021 г.) и присъствено обучение "Работилница по проблемите на правото на интелектуалната собственост: публично изпълнение на произведенията; реално използване на марка" (2.12.2021 г.)
Обучителни цели: Целта на обучението е да предизвика дискусия по практическото приложение на нормативната уредба. Избраните казуси повдигат въпроси, които биха могли да имат противоречиво решение в практиката. Участниците ще имат възможност да изложат своето мнение по конкретни казуси, както и да чуят мнението на колегите си, да обменят идеи и гледни точки
Целева аудитория: съдии от районни, окръжни, административни, апелативни и върховни съдилища, съдебни помощници, държавни съдебни изпълнители (при наличие на места могат да се включат прокурори, следователи).
Населено място на провеждане: София

Заявяване на участие: Тук