Начална дата и час: 04.11.2021 10:00
Крайна дата и час: 04.11.2021 12:00
Вид събитие: Уебинар
Тематична област: Търговски спорове
Преподаватели и модератори: Пламена Георгиева - адвокат и медиатор към Апелативните състави на Службата на ЕС за интелектуална собственост
Описание: Преглед на избрани решения в производства, свързани с откази от регистрация на марки на Европейския съюз, както и производства по опозиции, отмяна и заличаване на марки на Европейския съюз
Целева аудитория: съдии от Върховния касационен съд, Софийския апелативен съд и от Софийския градски съд
Място на провеждане / институция: НИП
Населено място на провеждане: София

Заявяване на участие: Тук