Начална дата и час: 14.11.2022 09:00
Крайна дата и час: 16.12.2022 00:00
Тематична област: Наказателен процес
Преподаватели и модератори: Диана Мицканова, прокурор в Окръжна прокуратура - Плевен
Целева аудитория: новоназначени прокурори