Начална дата и час: 17.10.2022 09:00
Крайна дата и час: 18.11.2022 17:30