Начална дата и час: 03.10.2022 00:00
Крайна дата и час: 02.07.2023 00:00