Начална дата и час: 03.10.2022 09:00
Крайна дата и час: 02.07.2023 00:00
Място на провеждане / институция: НИП