Курс за първоначално обучение на кандидатите за младши съдии по НПП - Випуск 2022-2023