Курс за задъжлително първоначално обучение на кандидатите за младши съдии - ГПП, Випуск 2022-2023