Начална дата и час: 25.10.2022 08:00
Крайна дата и час: 25.11.2022 00:00
Вид събитие: електронно дистанционно обучение
Тематична област: Дискриминация
Преподаватели и модератори: Геновева Тишева, Представител на България в Комитета на ООН за премахване на дискриминацията срещу жените; Златина Дукова, Комисар в КЗД; Красимира Милачкова, съдия в АССГ;
Целева аудитория: съдии, съдебни помощници, експерти от Министерството на правосъдието, администрацията на Омбудсмана и Комисията за защита от дискриминация, адвокати
Място на провеждане / институция: НИП
Населено място на провеждане: София

Заявяване на участие: Тук