Начална дата и час: 24.10.2022 04:00
Крайна дата и час: 31.10.2022 17:55
Вид събитие: Дистанционно обучение
Тематична област: Интердисциплинарно обучение
Преподаватели и модератори: Елена Бангиева, експерт "Връзки с обществеността"
Целева аудитория: председатели на съдилища, съдии и експерти ВО
Място на провеждане / институция: Портал за електронно обучение на НИП
Населено място на провеждане: София

Заявяване на участие: Тук