Начална дата и час: 06.02.2023 09:00
Крайна дата и час: 10.03.2023 17:00
Тематична област: Наказателен процес
Преподаватели и модератори: Божидар Джамбазов - ВКП; Сава Петров - ВКП; Марияна Лилова - ВКП; Димитър Лещаков - ВКП; Виктор Малинов - ВАП; Нели Дечева - ВКП; Десислава Петрова - СГП

Заявяване на участие: Тук