Начална дата и час: 01.03.2023 00:00
Крайна дата и час: 08.03.2023 23:59
Вид събитие: Дистанционно обучение
Преподаватели и модератори: Валери Събев, съдия, РС Несебър
Целева аудитория: Магистрати и съдебни служители с интереси в гражданскоправната материя
Място на провеждане / институция: НИП
Населено място на провеждане: София

Заявяване на участие: Тук