Начална дата и час: 01.06.2023 00:00
Крайна дата и час: 08.06.2023 23:59
Вид събитие: Дистанционно обучение
Преподаватели и модератори: Валери Събев, съдия, РС Несебър
Целева аудитория: Съдии и съдебни служители с интереси в гражданскоправната област
Място на провеждане / институция: НИП
Населено място на провеждане: София

Заявяване на участие: Тук