Начална дата и час: 31.01.2023 00:00
Крайна дата и час: 06.02.2023 23:59
Вид събитие: Дистанционно обучение
Преподаватели и модератори: Александър Кирков, преподавател, УНИБИТ
Целева аудитория: Съдии, прокурори, следователи и други представители на професионалната общност по чл. 249 от ЗСВ
Място на провеждане / институция: НИП
Населено място на провеждане: София

Заявяване на участие: Тук