Начална дата и час: 20.02.2023 09:00
Крайна дата и час: 24.02.2023 23:55
Вид събитие: Уебинар
Тематична област: Съдебна администрация, устройство и управление на съдебната власт
Преподаватели и модератори: Светлин Пелов, системен администратор, Районен съд Луковит
Целева аудитория: системни администратори от съдилищата
Място на провеждане / институция: НИП | Портал за електронно обучение на НИП
Населено място на провеждане: София

Заявяване на участие: Тук