Начална дата и час: 19.04.2023 00:00
Крайна дата и час: 25.04.2023 00:00
Вид събитие: Дистанционно обучение
Тематична област: Медиация
Преподаватели и модератори: Владимир Вълков, съдия, Софийски градски съд
Целева аудитория: Съдии, съдебни помощници и други лица по чл. 249 ЗСВ с професионален интерес по темата
Място на провеждане / институция: Портал за електронно обучение на НИП
Населено място на провеждане: София

Заявяване на участие: Тук