Начална дата и час: 27.03.2023 00:00
Крайна дата и час: 31.03.2023 00:00
Вид събитие: Дистанционно обучение
Преподаватели и модератори: Огнян Стоичков, член на Националното бюро за контрол на СРС
Целева аудитория: Съдии, прокурори и др. лица по чл. 249 ЗСВ с професионален интерес по темата
Място на провеждане / институция: НИП
Населено място на провеждане: София

Заявяване на участие: Тук