Начална дата и час: 18.04.2023 09:00
Крайна дата и час: 28.04.2023 23:55
Вид събитие: Дистанционно обучение
Преподаватели и модератори: съдия Мариета Неделчева Маринова, Софийски окръжен съд и прокурор Светослава Пенчева - Окръжна прокуратура Пловдив
Обучителни цели: Да предостави на българските магистрати – съдии, прокурори и следователи и прокурорски и съдебни помощници, теоретични и практически познания за правния инструмент за международно сътрудничество по наказателно правни въпроси – европейската заповед за разследване.
Целева аудитория: Съдии, прокурори, следователи, съдебни и прокурорски помощници

Заявяване на участие: Тук