Начална дата и час: 10.10.2023 00:00
Крайна дата и час: 24.10.2023 23:59
Вид събитие: Дистанционно обучение
Преподаватели и модератори: Д-р Янко Колев, началник на отделение „Съдебна медицина“ в МБАЛ „Д-р Тота Венкова“, гр. Габрово
Целева аудитория: Съдии, прокурори, следователи, съдебни и прокурорски помощници, съдебни служители и лица по чл. 249 ЗСВ с интерес в наказателноправната област
Място на провеждане / институция: НИП
Населено място на провеждане: София

Заявяване на участие: Тук