Начална дата и час: 11.05.2023 00:00
Крайна дата и час: 18.05.2023 23:55
Вид събитие: Тематична онлайн сесия
Преподаватели и модератори: Жюстин Томс, експерт, интернет и комуникации
Описание: Тематичната онлайн сесия ще разгледа основни принципи на интернет комуникацията, както и актуалните теми, свързани с образа на професионалистите в онлайн среда: личният брандинг и образа в обществото, "добрият тон" в интернет и подходящите изразни средства.
Обучителни цели: 1. Разбиране на връзката между личното и професионалното пространство в интернет; 2. Изграждане на умение за онлайн присъствие и обратна връзка в процеса на онлайн обучение; 3. Разбиране на ролята на преподавателското присъствие в онлайн събития.
Очаквани резултати: 1. Познаване и прилагане на добрите практики на преподавателско присъствие в онлайн обучения; 2. Прилагане на съвременни подходи при учебната комуникация в онлайн среда.
Целева аудитория: Настоящи и потенциални преподаватели на Националния институт на правосъдието
Място на провеждане / институция: НИП | Портал за електронно обучение на НИП
Населено място на провеждане: София

Заявяване на участие: Тук