Начална дата и час: 25.09.2023 09:00
Крайна дата и час: 02.10.2023 00:00
Вид събитие: Дистанционно обучение
Тематична област: Семейно право
Преподаватели и модератори: Михаил Малчев, съдия в Софийски градски съд
Целева аудитория: съдии, съдебни помощници и адвокати
Място на провеждане / институция: НИП
Населено място на провеждане: София

Заявяване на участие: Тук