Начална дата и час: 19.06.2023 09:00
Крайна дата и час: 23.06.2023 23:55
Вид събитие: Дистанционно обучение
Преподаватели и модератори: Андрей Георгиев, съдия в Софийски районен съд
Целева аудитория: Съдии, прокурори, следователи и други лица по чл. 249 ЗСВ с професионален интерес по темата
Място на провеждане / институция: Портал за електронно обучение на НИП
Населено място на провеждане: София

Заявяване на участие: Тук