Начална дата и час: 22.06.2023 13:00
Крайна дата и час: 22.06.2023 15:00
Вид събитие: Уебинар
Преподаватели и модератори: Албена Славова, съдия, Районен съд – Варна и Гюляй Кокоева, съдия, Районен съд - София
Описание: Уебинар с практическа насоченост към работата на бюрата за съдимост при районните съдилища и Централното бюро за съдимост при Министерството на правосъдието.
Целева аудитория: служители от Централното бюро за съдимост при Министерството на правосъдието, съдебни служители от бюрата за съдимост при районните съдилища и съдии
Място на провеждане / институция: НИП
Населено място на провеждане: София

Заявяване на участие: Тук